11 Sayılı Meclis kararı

İLAN

  

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

              Belediye Meclisimizin 22.01.2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile; Yenipazar ve Yalı Mahalleleri “(Çayeli-Pazar) AYR. Hemşin İl Yolunun (KM:0+016.00-1+381.000) arası kamulaştırma planı” kapsamında hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 24/01/2024-22/02/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

İlan

11 nolu BMK

AçıklamaRaporu_1000

AçıklamaRaporu_5000

ÖneriPlan_NIP_5000_F45D20B

ÖneriPlan_UIP_1000_F45D20B1C

ÖneriPlan_UIP_1000_F45D20B1D

ÖneriPlan_UIP_1000_F45D20B2D

Tarih : 24.01.2024