20 Sayılı Karar

İLAN

   

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

              Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 20 sayılı kararı ile; Yenipazar Mahallesi 132 ada 1 parsel, 133 ada 1,2,4,5 parseller ve çevresinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 14/02/2024-14/03/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

F45d20b

F45d20b2d

F45d20b1c

rapor_1000

rapor_5000

 

Tarih : 15.02.2024