14 Sayılı Karar

İLAN

   

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

              Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 14 sayılı kararı ile; Küçükcaferpaşa ve Hassadık Mahallelerinde bulunan planlı ve plansız alanlarda yer alan yerlerde özel mülkiyete konu fiili yollardan suyu, kanalizasyon, doğalgaz vb. altyapı hizmetlerinin sunulması için bu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 20/02/2024-20/03/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

14 nolu BMK

RAPOR

45D20D3B

45D20D3A

45D20D2D

45D20D1D

45D20D1C

45D20D1B

45D20D1A

45D20D4B

F45D20D

 

Tarih : 21.02.2024