15 Nolu Karar

İLAN

   

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

              Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 15 sayılı kararı ile; Yalı Mahallesi 1594 ada 1 parsel içerisindeki mevcut mezarlık alanının özel ağaçlandırılacak alan olarak planlanması, çevresindeki imar yollarının mevcut fiili duruma göre yeniden düzenlenmesi, ayrıca meri imar planında sosyal tesis alanı olarak planlanan 1599 ada 3 parselin özel yurt alanı olarak planlanması, 390 ada 84 parselde kapalı spor alanının ve tribünün mevcut halinin imar planına eklenmesi ve Çayeli stadının otopark ihtiyacının karşılanması için stadın doğusunda yer alan tescil dışı alanın katlı otopark yapılması için Belediye Hizmet Alanı (katlı otopark + misafirhane, Kütüphane, çok amaçlı salon vb.) olarak hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 20/02/2024-20/03/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

RAPOR

45D20B2D

45D20B1C

F45D20B

15 nolu BMK.pdf

Tarih : 21.02.2024