24 Sayılı Meclis Kararı

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

              Belediye Meclisimizin 05.03.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile; Yenipazar Mahallesi 128 ada 29 parsel bitişiği, üniversite kampüsü önünde kalan tescil dışı alanın trafo alanı ve alt yapı alanı amaçlı planlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 11/03/2024-09/04/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

45D20B1C

F45D20B

RAPOR

24 nolu bmk

 

Tarih : 11.03.2024