2024 NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

İLAN

                                                                            BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri ile oluşan meclis ilk toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 08.04.2024 Pazartesi günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

                                                              TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimi.

2-Kâtip üye asil ve yedek kâtip üye seçimi.

3- Encümen üye seçimi.

4-İmar komisyonu üye seçimi.

5- Plan ve Bütçe komisyonu üye seçimi.

6-Trafik komisyonu üye seçimi.

7- Rizesu Yap-İş Birlik Meclisine üye seçimi

8- Denetim komisyonu raporunun meclise sunulması.

9-2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

10- Sosyal Denge Sözleşmesi için belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

11- 26,27,28,29 ve sayılı meclis kararına Belediye Başkanı tarafından yapılan itirazların görüşülmesi.

Tarih : 4.04.2024