18. Madde Uygulaması

İlçemiz Kesmetaş Mahallesi 700 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,19,20 parseller ile 744 ada 2,3,4,5,6
parselleri kapsayan kayıtlı taşınmazların yer aldığı alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine
göre imar uygulaması yapılarak tamamlanmış olup 18.04.2024 tarih ve 33 sayılı Belediye encümen
kararı ile tasdik edilmiştir.

 

 

 

İlan Tutanak Örneği

 

Encümen Kararı

 

 

Düzenleme Dosyası

Tarih : 30.04.2024