2024 MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2024 toplantı dönemi Mayıs ay'ı
toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 07.05.2024 Salı günü saat 10'da belediye meclis toplantı
salonunda toplanacaktır.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.
2-İmar Komisyonu Üye seçimi. (İstifa nedeniyle)
3-2023 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
4-Çayeli-Kanlıdere yolcu taşıma ücretlerine zam talebinin görüşülmesi.
5- 26,27,28,29 ve sayılı meclis kararına Belediye Başkanı tarafından yapılan itirazların görüşülmesi.
(Komisyondan gelen)
6-Doğalgaz geçişine ilişkin karar alınmasının görüşülmesi.
7-Şairler Mah. mezarlık koruma alanının plana işlenmesinin görüşülmesi.
8-Yalı Mah. 1595 ada 1 parselin afete maruz saha alanının plana işlenmesinin görüşülmesi.

Tarih : 1.05.2024