64 Sayılı Karar

Belediye Meclisimizin 04.06.2024 tarih ve 64 sayılı kararı ile; Yalı mahallesi 1595 ada 1 parselde jeolojik etüt raporlarına istinaden 04.11.2021 tarih ve 4743 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile afete maruz saha ilan edilen, 1595 ada 1 parselin afet maruz saha kararı verilen alanın imar planına işlenmesi için hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 06/06/2024-05/07/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

 

2024-64 nolu meclis kararı

RAPOR

45D20B1C

F45D20B

Tarih : 6.06.2024