2024 YILI OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOLANTI GÜNDEMİ

 İLAN
            BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden olağanüstü toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 22.01.2024 Pazartesi günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

                                                              TOPLANTI GÜNDEMİ

1-SUKAP içmesuyu projesi için ek kredi talebinin görüşülmesi.
2-Çayeli- Hemşin İl Bağlantı yolunun kamulaştırma planının görüşülmesi. (Komisyondan gelen)
3-TOKİ Başkanlığının Yenipazar Mah. 132 ada 1 parsel, 133 ada 1,2,4 ve 5 parsel ve çevresinde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Tarih : 17.01.2024