2024 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                      İLAN

                                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2024 toplantı dönemi Mart ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 05.03.2024 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

                                                              TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Limanköy Mah. 1065 ada 18 parselde kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

2-Doğalgaz hatlarının imar planına işlenmesi. (Komisyondan gelen)

3-Yenipazar Mah. 1537 ada 1 ve 41 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

4- Yenipazar Mah. 128 ada 29 parsel bitişinde trafo amaçlı plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

5- İsim verilmesinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

6-2023/125 sayılı meclis kararına itirazların görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

Tarih : 28.02.2024